Miško su žeme pirkimas
Stataus miško pirkimas iškirtimui

Padarinės medienos pardavimas
Padarinės medienos pirkimas

Miškotvarkos projektų darymas, biržių atrėžimas
Nemokamos konsultacijos miško savininkams

Miško supirkimas, pardavimas, iškirtimas

UAB „Log Forest“ - ambicinga, 2009 m. įkurta kompanija. Kolektyvas turi didelę patirtį tiek miškininkystės srityje, tiek medienos prekyboje bei gamyboje. Per metus įmonė nukerta ir realizuoja apie 50 000 ktm apvalios medienos. Kolektyvas susideda iš 14 asmenų. UAB „Log Forest“ nuo 2012 m. yra Lietuvos miško savininkų asociacijos narė.

Lietuvos miško savininkų asociacija

2014 m. UAB ,,Log Forest“ Merkinės miestelyje Vilniaus g. 99 įsigijo lentpjūvę, kurioje apdirbamas tik juodalksnis. Per metus apdirbama apie 4 000 ktm apvalios juodalksnio medienos. Pagrindiniai produktai -juodalksnio baldinė bei tarinė lenta. 


UAB „Log Forest“ buveinė yra Varėnoje, tačiau sėkmingai veiklą vykdome visoje Lietuvoje.

UAB „Log Forest“ tikslas - ūkininkauti miške pagal galiojančius miško įstatymus ir taisykles.

Veikla

Sertifikatai

UAB „Log Forest“ pasinaudojo Europos Sajungos parama įsigyjant naują miško techniką

UAB „Log Forest“ „Veiklos konkurencingumo didinimas“

Log Forest, UAB

Projekto tikslas - modernizuoti įmonės miškų ūkio veiklos techninę bazę, diegiant inovatyvias technologijas bei sukuriant pagrindą miškininkystės ekonominės vertės didinimui ir įmonės konkurencingumo užtikrinimui. 


Projekto metu įsigijus miško traktorių su savikrove priekaba medienos ištraukimas vykdomas savalaikiai, kirtimo vieta išvaloma pagal visus reikalavimus, apvalios medienos ruošos procesas našesnis, efektyvesnis. Miško traktoriaus su savikrove priekaba įsigijimas padidino ne tik gamybinius pajėgumus, bet ir sumažino gamybinius kaštus, sudarė sąlygas atlikti daugiau darbų, padidinti pajamas, įmonės pelningumą bei prisidėti prie subalansuotos miškų ūkio plėtros.


Vien nuosavomis lėšomis įmonė nebūtų pajėgi pasiekti minėtų rezultatų per ganėtinai trumpą laiko tarpą.